Gezondheidszorg

 

In de gezondheidszorg kan van diverse problemen sprake zijn.

Denk aan een geschil tussen de arts en de verpleging, artsen in een maatschap, maar ook de klacht van een patiënt richting de arts en/of het ziekenhuis.

Verreweg in de meeste situaties berusten deze conflicten op een communicatiestoring.

 

Voor een ziekenhuis is het van groot belang een conflict tussen patiënt en arts niet te laten uitmonden in een officiële klacht.
Een uitspraak van de tuchtrechter is beter te vermijden.

De klachtenfunctionaris is een mogelijkheid voor de patiënt, maar deze is niet onafhankelijk.

Daarom is het tijdig inzetten van mediation in de gezondheidszorg van groot belang voor alle betrokkenen.

 

 

                                                                             

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.