Geschillen op de werkvloer

 

Helaas kennen wij de voorbeelden allemaal:

Jouw collega loopt de kantjes er vanaf, maar krijgt wel promotie.....

Het opnemen van een vrije dag gaat met zo veel problemen gepaard, dat je er wel vanaf ziet....

Je wilt er graag iets van zeggen tegen je baas, maar je bent bang dat dat tegen je gaat werken....

Alle collega's zijn uitgenodigd voor een feest, maar jij niet....

 

Maar ook:
De werkgever wil dat de werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert....

De werkgever stelt andere arbeidstijden voor, maar de werknemer wil daar niet aan meewerken....

 

De conflicten ontstaan niet zomaar.
Gevoelens van onbehagen zijn vaak al sluimerend aanwezig, maar er is een concrete gebeurtenis nodig om een conflict aan te wakkeren. De spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. De meningen lopen uiteen, er is discussie, maar vaak zullen betrokkenen in de beginfase de goede relatie nog willen houden.

 

Geleidelijk aan zullen standpunten zich verharden. Je merkt dat je baas minder inschikkelijk wordt en zelf heb je ook steeds minder neiging om water bij de wijn te doen, om dat extra pasje te lopen, om maar weer je goede been voor te zetten....
Daarbij zoeken partijen vaak bondgenoten die hun gelijk bevestigen waardoor ze ook niet meer terug kunnen.
Hierdoor verschuift het conflict van het feitelijke onderwerp naar de persoon.
Vele argumenten worden erbij gehaald om het eigen gelijk te bevestigen en hierdoor escaleert het conflict.

 

Meer dan ooit: tijd voor mediation!

Het probleem wordt daarbij weer gescheiden van de persoon en partijen gaan samen op zoek naar een oplossing.

Immers vaak wil de werknemer zijn baan behouden en wil de werkgever zijn goede kracht niet kwijt.

En mocht een afscheid toch nodig zijn, dan graag op een manier dat beide partijen zonder rancune op hun gezamenlijke tijd kunnen terugkijken.

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.