Mediation & Sport

 

Optimaal presteren kan alleen in optimale omstandigheden.

 

Voor het beste resultaat is ook voor de sporter diens 'werkomstandigheden' van groot belang!
Ook hier biedt mediation uitkomst als er problemen zijn.

 

De sportwereld is – met haar specifieke gebruiken, waarden en normen en door de veelvuldig voorkomende wederzijdse afhankelijkheid – niet gebaat bij tijdrovende en doorgaans kostbare juridische procedures.

In een procedure lijden partijen namelijk voortdurend balverlies waardoor wedstrijden, ego’s en geld verloren gaan.

En in de sport wil je toch vooral graag ‘aan de bal blijven’.

 

Bij mediation heb je geen verliezers, maar alleen winnaars nu partijen zelf de uitkomst bepalen.
Dat maakt mediation zeer geschikt is voor sport, sporters en coaches en in toenemende mate ook verenigingsbesturen.

Bovendien is sport als zodanig niet bijzonder groot in Nederland, met als gevolg dat je elkaar vroeg of laat weer tegenkomt en mogelijk nodig hebt. Een procedure, of nog erger het niet uitspreken van conflicten, verstoort iedere relatie.

 

De sportwereld is dus gebaat bij mediations. Misschien nog wel meer dan veel andere branches. Zoals bekend is deze methode sneller, goedkoper, zeker effectiever en minder stressvol dan een juridische procedure

 

Daarom valt er veel voor te zeggen om in alle mogelijke (commerciële, niet-commerciële, financiële en bestuursrechtelijke) overeenkomsten clausules op te nemen die partijen verplichten om bij het ontstaan van een geschil een mediator in de hand te nemen. Die verplichting dient duidelijk en onomstreden te zijn verwoord in de overeenkomst en een rechter zou zich dan ook onbevoegd dienen te verklaren indien partijen toch kiezen voor een juridische procedure zonder dat eerst het mediationtraject serieus is doorlopen. Slechts een schriftelijke verklaring van de mediator in kwestie dat de mediation niet is geslaagd, zou partijen in staat stellen een procedure te starten. In dit geval zou de mediation niet strijdig zijn met de vrijwilligheid die nu eenmaal ten grondslag ligt aan mediation.

 

Zo kunnen sportbonden in hun statuten, overeenkomsten en of reglementen specifieke regelingen opnemen voor mediation met betrekking tot sportgeschillen  De vrijwilligheid berust dan op het feit dat partijen de overeenkomst, met daarin opgenomen de mediationclausule, zelf ondertekenen en in die zin dus zelf kiezen voor mediation bij conflicten.

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.