Onderwijs

 

In het onderwijs kunnen wij een aantal geschillen onderscheiden:

 

- het conflict tussen docenten onderling of met hun leidinggevende

- het conflict binnen het team (zie ook bij Mediation & Sport)

- de ouder die in conflict is met het bestuur van de school (en omgekeerd)

- botsingen tussen de ondernemingsraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) (denk aan ROC's)

- botsingen tussen OR/MR en bestuur

 

In het algemeen kan gesteld worden dat men beter eerder aan een mediation traject kan beginnen, dan later.

Hoe langer men wacht, des te meer kan het geschil escaleren en des te langer duurt het voordat een oplossing bereikt kan worden.

 

De mediator is de onafhankelijke, neutrale procesbegeleider. En dit naar alle betrokkenen!

 

                                                                    

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.