Binnen het team

 

Geschillen binnen het (sport) team leiden niet tot de beste resultaten. Dat weet iedereen.
Of dit nu een werksituatie betreft, een sportteam of een familie waarvan de gezinsleden niet meer met elkaar om tafel willen.

Een team is zo sterk als de zwakste schakel en dat moet niet een (sluimerend) conflict zijn.

Des te meer reden om daar snel iets aan te doen.

 

Bij team mediation wordt gekeken naar wat zich tussen de teamleden afspeelt. Een zondebok aanwijzen is niet zinvol nu er onbalans is binnen het team. De interactiepatronen worden blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven.

 

We zijn namelijk gewend te kijken naar individuele eigenschappen, terwijl het gaat om wat er zich tussen mensen afspeelt. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol. Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen, de groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen waardoor de samenwerking stagneert. Voorbeelden daarvan zijn patronen als ‘hoe meer initiatief jij neemt, des te meer ik mij terugtrek ‘ en ‘hoe meer jij je terugtrekt, des te meer initiatief ik neem/moet nemen.’

 

Op basis van individuele gesprekken kan de mediator het krachtenveld schetsen door te kijken naar de balans verstoringen in subgroepen. Door deze te schetsen maakt de mediator een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze vervolgens plenair bespreekbaar. Daarnaast gebruikt de mediator meerdere technieken en interventies. Allen zijn gericht op het ontmantelen van het vastgelopen systeem zodat een nieuw, gemeenschappelijk gedragen, verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.

                                                                     

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.