Co-ouderschap

 

Bij co-ouderschap wordt de zorg over de kinderen gelijkwaardig over de ouders verdeeld.

Verblijven de kinderen ongeveer evenveel tijd bij de vader als bij de moeder, dan wordt gesproken over co- ouderschap. De ouders bepalen samen hoe dit ingevuld wordt. De wet kent de term co-ouderschap niet.

 

Co-ouderschap is de laatste jaren in opkomst. Dit komt onder andere omdat man en vrouw steeds meer dezelfde taken uitoefenen en ook overigens dezelfde verantwoordelijkheden hebben (allebei een baan, allebei zorgen voor de kinderen, beide eigen bezigheden, etc.). Co-ouderschap ligt daarom in het verlengde van hetgeen we tijdens het huwelijk ook al zien.

Co-ouderschap lukt alleen wanneer beide ouders dit willen en hun best ervoor doen om het te laten slagen.

Dit houdt in dat de ouders na de scheiding een werkzame relatie met elkaar moeten hebben en bereid zijn om met elkaar te communiceren en samen te werken. Ook moeten de ouders dicht bij elkaar blijven wonen vanwege de school en de sociale contacten van de kinderen.

Is er na de scheiding geen werkzame relatie met uw (ex-) partner mogelijk, dan is co-ouderschap veelal niet kansrijk.

 

Voordeel van co-ouderschap is de betrokkenheid van beide ouders bij de opvoeding. De kinderen krijgen niet het gevoel dat

zij moeten kiezen voor één van hun ouders. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen zich schuldig voelen ten opzichte van de ouder bij wie ze niet wonen. Dit laatste is immers vaak het geval. Tijdens het huwelijk zijn ze eraan gewend geraakt om beide ouders dagelijks te zien. De kinderen blijven nu ook beide ouders regelmatig zien. Bovendien hebben de ouders wanneer de kinderen bij de andere ouder zijn, meer tijd voor zichzelf. Een nadeel is dat kinderen het niet altijd prettig vinden om van het ene huis naar het andere huis te verkassen. Bovendien zijn de regels bij beide ouders vaak verschillend en kan het keer op keer meenemen van spullen van de ene naar de andere ouder hinderlijk zijn.

 

Het komen tot een ouderschapsplan bij co-ouderschap vraagt van de ouders een grotere inspanning dan bij een klassiek ouderschapsplan, waarbij de kinderen bij één van de ouders wonen. Mediation heeft op dit punt zijn waarde bewezen.

Naast mijn activiteiten als scheidingsbemiddelaar ben ik gespecialiseerd in het helpen oplossen van conflicten. Daar hoort ook bij dat ik ervoor dien te waken dat afspraken die worden gemaakt ook in de toekomst niet tot conflicten leiden.

De afspraken moeten haalbaar zijn. De afspraken worden zorgvuldig vastgelegd, mede met het oog op de toekomst en eventuele gewijzigde omstandigheden.

 

Wat moet allemaal worden geregeld:

  • Wat is het hoofdadres van de kinderen (dit is van belang voor de kinderbijslag)
  • Het ziet het rooster eruit (wanneer zijn de kinderen waar)
  • Wonen de ouders voldoende dicht bij elkaar en blijft dat in de toekomst ook zo
  • Wie vervult welke taken
  • Hoe worden de kosten precies verdeeld en welke kosten
  • Wordt er gewerkt met een gezamenlijke kinderrekening
  • Hoe zorgen de ouders ervoor dat ze elkaar adequaat informeren
  • En ga maar door en door en door …….

 

Als mediator sta ik u graag actief bij gedurende het hele proces.

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.