Herstel mediation

 

Een mediator kan heel goed al aan het begin van een conflict worden ingeschakeld.

Immers dan is de escalatie nog niet dermate toegenomen dat herstel niet meer mogelijk is.

 

Wij kennen in Nederland twee sporen voor re-integratie:

In het eerste jaar wordt gekeken of iemand
 - zijn eigen werk kan doen
 - hij aangepast werk kan doen

 - hij passend werk binnen de eigen organisatie kan doen

Al tijdens dit eerste spoor kan ook het tweede spoortraject worden gestart als bijvoorbeeld duidelijk is dat een
werknemer niet meer bij de eigen werkgever aan de slag kan.

In het tweede spoor wordt gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever waarbij de werknemer
dan op detacheringsbasis gaat werken.

Tijdens het eerste spoor is er goede gelegenheid om via mediation partijen weer goed te laten samenwerken.

Mocht samenwerking toch niet slagen en lukt detachering ook niet, dan blijft als mogelijkheid de exit- mediation
over.

 

 

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.