Ouderschapsplan

 

Sinds de wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding van 1 maart 2009, zijn ouders van minderjarige kinderen die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan te maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 

In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over:

• de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;

• de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);

• de manier waarop de ouders elkaar informatie zullen verschaffen en raadplegen over gewichtige aangelegenheden met

  betrekking tot hun minderjarige kinderen.

Daarnaast kunt u andere afspraken opnemen. Hierbij valt te denken aan regelingen omtrent sport, muzieklessen, medische zorg, beheer van de rekeningen, vakanties, feestdagen etc.

 

Bij het verzoekschrift tot echtscheiding moet een ouderschapsplan worden ingediend bij de rechtbank. In dit verzoekschrift

moet u als ouders ook vermelden op welke wijze u de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan heeft betrokken. Bedenk wel dat u samen met uw (ex-)partner de beslissingen neemt en dat u dit goed uitlegt aan uw kinderen. U luistert weliswaar naar uw kind, maar de beslissingen worden door u, de ouders, genomen.

 

De rechter is in de loop van de tijd steeds strenger het ouderschapsplan gaan toetsen. Zo moet uit het ouderschapsplan bijvoorbeeld duidelijk blijken dat er daadwerkelijk en regelmatig contact is met beide ouders. Hoofdregel is dat na de echtscheiding het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt voortgezet. Dit betekent dat beide ouders over en weer verplicht zijn om

te overleggen over de (belangrijke) beslissingen aangaande de opvoeding en verzorging van de kinderen. Denk hierbij aan schoolkeuze, woonplaats, aanvraag paspoort of visum. Hieruit volgt ook dat ouders elkaar moeten informeren omtrent de kinderen. Kleine alledaagse beslissingen kunnen door de verzorgende ouder worden genomen.

Deze afspraken komen allemaal in het ouderschapsplan.

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.