Scheiding en eigen zaak

 

Scheiden is nooit leuk, maar als er sprake is van een eigen zaak, dan kan de echtscheiding een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de zaak. Immers voor de ondernemer met een eigen bedrijf lopen privé en zakelijk vaak door elkaar. Een scheiding wordt hierdoor extra gecompliceerd. Denk aan een bedrijfspand met een bedrijfswoning, maar ook bijvoorbeeld garanties op verzoek van de bank afgegeven op het privévermogen. De auto die op naam van de zaak staat …. En zo zijn er vele situaties denkbaar.

 

Wat er gebeurt met de onderneming hangt in de eerste instantie af of er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen of dat u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden. Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan moeten deze goed bestudeerd worden. Daarom zal ik u altijd vragen de huwelijkse voorwaarden mee te nemen.

Let wel, bent u na 1 januari 2018 getrouwd, dan is er van rechtswege al sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Actueel.

 

Zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld bij de notaris voorafgaand aan of tijdens het huwelijk, dan is er sprake van een gemeenschap van goederen (mits getrouwd voor 1 januari 2018). In beginsel zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Ook het bedrijf valt in de gemeenschap van goederen. Onderscheid moet gemaakt worden tussen de vraag wie het bedrijf krijgt en wat er met de waarde van het bedrijf moet gebeuren. Op grond van de wettelijke regeling kan de echtgenoot die het bedrijf uitoefent de bedrijfsgoederen tegen de geschatte prijs overnemen. De andere echtgenoot kan geen aanspraak maken op het bedrijf, maar wel op de helft van de waarde daarvan. Een (onafhankelijke) deskundige accountant kan gevraagd worden de waarde van het bedrijf vast te stellen. Lukt het niet om de helft van de waarde ineens aan de andere echtgenoot te betalen, dan kan gedacht worden aan betaling in termijnen of verrekeningen met andere bezittingen en schulden.

 

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan hangt het af van de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden wat er met het bedrijf moet gebeuren. Hier zijn er vele opties mogelijk.

 

Eén ding staat echter centraal. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt en daar zal ik u graag bij helpen.

Immers het voortbestaan van de onderneming (en dus de inkomensbron) moet niet in gevaar komen. Het kan tenslotte niemands bedoeling zijn om een goed lopende zaak stuk te laten gaan door een scheiding. Daar zou geen van de partijen bij gebaat zijn.

 

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.